На кратко за колежа | Европейски бизнес колеж

Добре дошли в Европейски бизнес колеж!


Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект е открит през 1990г., отначало по търговския закон, а през 1993г. е първият акредитиран професионален бизнес колеж след средно образование със заповеди на Министъра на образованието и науката, публикувани в държавен вестник: (МОН РД 14-3/1993г., ДВ 6/1993г.;РД -14-216/2002г., ДВ 98/2002г., РД 14-50/2005г., ДВ 49/2005г.)

Приемът в колежа става чрез тест по интелигентност, който се провежда всяка първа събота от месеците юни, юли и август и всяка събота от месец септември от 14:00 часа в офиса на колежа на ул. „Индустриална” № 9.

Качество на обучението


За 15 годишната целенасочена учебна и изследователска работа са разработени над 90 учебни курса, написани са над 60 учебници и учебни помагала в над 200 издания.
Обучението се осъществява по европейските стандарти за професионалното след средно образование, които включват:

(1) модулно обучение;
(2) учебни кредити;
(3) тестови системи за изпитване;
(4) точкова система за оценка на резултатите;
(5) доминиращо практическо учебно съдържание;
(6) силно езиково обучение (25% от учебното време);
(7) висока компютърна грамотност (10% от учебното време);
(8) висока култура на комуникация;
(9) предприемаческа култура;
(10) научаване как да се учи през целия живот;