Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Бизнес планове на колежани

По време на обучението си в Европейски бизнес колеж „ФУМИ Интелект”, през първия, втория и третия семестър, нашите колежани разработват три бизнес плана, които представляват практическо приложение на материала и технологиите научени през семестъра.

Тук ви представяме разработени от колежани бизнес планове, във вида в който те са ги предали и са се явили с тях на защита пред комисия от преподаватели.

Бизнес план първи вариант се разработва по време на учебния курс „Стратегически мениджмънт”. Курсът има за цел обучаващите се да придобият следните професионални компетенции:
а)    Разработване на мисия, цели и задачи, организационни форми и управленски структури на бизнеса
б)    Разработване на финансов план на предприятието на база критична и целева производствена програма
в)    Мотивиране на персонала чрез работна заплата и обвързване на развитието на персонала с дългосрочните корпоративни интереси
г)     Разработване на бизнес план на предприятието

Бизнес план втори вариант се разработва по време на учебния курс "Иновационен, производствен и маркетинг мениджмънт". Курсът има за цел обучаващите се да придобият следните професионални компетенции:
а)    Разбиране за същността и значението на иновационния мениджмънт за бизнеса
б)    Разработване и използване на мрежови графици в практиката
в)    Разбиране за същността и значението на производствения мениджмънт за бизнеса
г)     Проектиране на организацията на производствени процеси
д)    Разбиране за същността и значението на маркетинговия мениджмънт
е)    Разработване на календарни планове и бюджети за иновационната, производствената и маркетинговата дейност на предприятието.
Бизнес план II вариант на фирма "Безкраен сън" ЕООД - гробище за домашни любимци

Бизнес план трети вариант се разработва по време на учебния курс "Финансов мениджмънт". Курсът има за цел обучаващите се да придобият следните професионални компетенции:
а)    Да дисконтират парични потоци и на тази база да определят възвръщаемостта на инвестициите, цената на бизнеса и други задачи на финансовия мениджмънт.
б)    Да разработват паричния поток на предприятието при различни фази от неговото функциониране - стартиране, позициониране на пазара, кредитиране, сезонни пазарни ситуации и други.
в)    Да разработват бизнес план на предприятието с дисконтирани парични потоци

Дипломна работа - "Бизнес планиране на фирма за производство на бебешки храни „Baby food”