Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Курсови работи на колежани
Kурсовите работи се разработват на база индивидуализирано задание, което всеки колежанин получава по време на всеки отделен курс. Заданието представлява задачи, казуси и други практически работи, решението на които е необходимо условие за явяване на изпит в редовна сесия.
Индивидуализираното задание е изцяло в полза на колежанина, по няколко причини.
Първо - самостоятелното решение на заданието гарантира една добра подготовка за изпита, която при липса на други фактори (като напр. притеснение или несъсредоточеност на изпита) е основа за положителна оценка.
Второ - ако все пак, поради някой от горните фактори, колежанинът изкара оценка, която не го задоволява (напр. среден) индивидуализираното задание влиза в пресмятането на крайната оценка и може да я повиши с цяла единица.
Трето - при неявяване на редовна сесия или отрицателен резултат, успешното решение на индивидуализираното задание е критерий за по-лек изпит на поправителна сесия (20-точков, вместо 30-точков).
 
Примери на решени индивидуализирани задания: