Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Основни дисциплини, изучавани в Програмите “Специалист”
1.
Модул “Пазарна икономика”
 
1.1.
Икономикс (микро и макроикономика)
 
1.2.
Икономическа социология
 
1.3.
Основи на бизнеса
2.
Модул “Здравна култура”
 
2.1.
Хигиена на човека, дома и офиса
 
2.2.
Здравословно хранене
 
2.3.
Психотренинг, ЗИП
 
2.4.
Йогизъм и здраве, ЗИП
3.
Модул “Европейска Икономическа интеграция”
 
3.1.
Основи на евроинтеграцията
 
3.2.
Индустриална и монетарнаевроинтеграция
 
3.3.
Евроинтеграцията на България
4.
Модул “Бизнес английски език”
 
4.1.
Начален английски език
 
4.2.
Средно ниво английскиза старт в бизнес английски
 
4.3.
Начален бизнес английски - разговори в бизнес среда
 
4.4.
Средно ниво бизнес английски - бизнес разговори и бизнес преговори
5.
Модул “Приложна информатика”
 
5.1.
WINDOWSи текстообработка MS WORD
 
5.2.
EXCEL, обработка на данни
 
5.3.
Бизнесприложения с EXCEL
6.
Модул “Бизнесюриспруденция”
 
6.1.
Въведение в правото,стопански субекти
 
6.2.
Сделки и договори
 
6.3.
Държавно регулиранена стопанската дейност
7.
Модул “Култура на бизнескомуникацията”
 
7.1.
Обща и делова кореспонденция,машинопис и скоропис
 
7.2.
Вербална и невербална бизнескомуникация
 
7.3.
Бизнескореспонденция на английски език
8.
Модул “Приложна микроикономика”
 
8.1.
Въведение в счетоводството
 
8.2.
Валути и валутни плащания
 
8.3.
Данъци и данъчно облагане
9.
Модул “Сигурност на компанията”
 
9.1.
Здравословнии безопасни условия на труд
 
9.2.
Екология и опазване на околната среда
 
9.3.
Фирмена сигурност
10.
Модул “Маркетинг”
 
10.1.
Маркетинг проучване
 
10.2.
Реклама и насърчаване на продажбите
 
10.3.
Търговия на едро и дребно
11.
Модул “Иноватика”
 
11.1.
Иновации, инвестиции и ноу-хау
 
11.2.
Интелектуална собственост
 
11.3.
Лизинг, лицензинг и франчайзинг
12.
Модул “Мениджмънт”
 
12.1.
Стратегически мениджмънт, бизнесплан I
 
12.2.
Иновационен, производствен и маркетингов мениджмънт, бизнесплан II
 
12.3.
Финансов мениджмънт, бизнесплан III
13.
Модул “Управление на човешките ресурси и бизнес среда”
 
13.1.
Управление на човешките ресурси
 
13.2.
Връзки с обществеността
 
13.3.
Логистика
14.
Модул “Специалност”
 
14.1.
По избор, според избраната професия
 
14.2.
Практикум I
 
 
14.2.1.
Практикум I.1
 
 
14.2.2.
Практикум I.2
 
14.3.
Практикум II
15.
Модул “Специализация”
 
15.1.
По избор,според избраната професия
 
15.2.
Практикум III
 
15.3.
Практикум IV
16.
Модул “Производствен Практикум”
 
16.1.
Практикум V
17.
Модул “Разработка и защита на дипломна работа”
 
17.1.
Дипломна работа