Условия за ползване | Европейски бизнес колеж

1. Условия

Достъпвайки се до уебсайта на адрес http://www.eubusiness-college.com/ , вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия на услугата, всички приложими закони и разпоредби и приемате, че носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използвате или да влизате в този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от приложимото законодателство за авторските права и търговските марки.

2. Използвайте лиценз

 1. Дава се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) от уебсайта на Eubusiness College само за личен, нетърговски преходен преглед. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и по този лиценз не можете:
  1. модифицирайте или копирайте материалите;
  2. използвайте материалите за всякакви търговски цели или за публично показване (търговско или нетърговско);
  3. опит за декомпилиране или обратно проектиране на всеки софтуер, съдържащ се на уебсайта на Eubusiness College;
  4. премахване на всички авторски права или други собственически нотации от материалите; или
  5. прехвърлете материалите на друго лице или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър.
 2. Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Eubusiness College по всяко време. При прекратяване на гледането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които са във ваше притежание, независимо дали са в електронен или печатни формат.

3. Отказ от отговорност

 1. Материалите на уебсайта на Eubusiness College се предоставят „както е“. Eubusiness College не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се, и с това се отказва и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуалната собственост или друго нарушаване на права.
 2. Освен това, Eubusiness College не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на уебсайта си или по друг начин свързани с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай Eubusiness College или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, щети поради загуба на данни или печалба или поради прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на уебсайта на Eubusiness College, дори ако Eubusiness College или упълномощен представител на Eubusiness College са били уведомени устно или писмено за възможността за такава вреда. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

5. Точност на материалите

The materials appearing on Eubusiness College’s website could include technical, typographical, or photographic errors. Eubusiness College does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. Eubusiness College may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However Eubusiness College does not make any commitment to update the materials.

6. Links

Eubusiness College has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Eubusiness College of the site. Use of any such linked website is at the user’s own risk.

7. Modifications

Eubusiness College може да преразгледа тези условия на услугата за своя уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на тези условия на услугата.

8. Приложимо право

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство и вие неотменимо се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или местоположение.