МЕНИДЖМЪНТ | Европейски бизнес колеж

ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ И СПЕЦИАЛНОСТ ПО МЕНИДЖМЪНТ

FIA.01.01 Професия: мениджър FIA.01.011 Специалност: предприемачество и мениджмънт FIA.01.02 Професия: офис-мениджър код 346010 от СППОО FIA.01.011 Специалност: бизнес-администрация код 3460101 от СППОО FIA.01.03 Професия: фирмен мениджър код 345020 от СППОО FIA.01.031 Специалност: предприемачество и мениджмънт код 3450201 от СППОО FIA.01.032 Специалност: предприемачество и мениджмънт в туризмакод 3450205 от СППОО FIA.01.033 Специалност: предприемачество и мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството […]

Read More